Crew

Ondersteuning & uitvoering

Wij werken met een wisselende pool van freelancers, zzp'ers en ondernemers om onze producties te maken. Van choreografen, performers, muzikanten en technici.