Partners
DOX

Partners

DOX heeft al jaren een unieke positie in de stad Utrecht en landelijk. Al sinds het begin gaan wij actieve verbindingen aan met lokale en landelijke partners om ons heen, zoals partnerscholen en kunstvakopleidingen. DOX ontvangt subsidie vanuit diverse fondsen en programma's. 

 

Dit zijn:

Subsidiënten & Fondsen

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Het fonds is een Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De opdracht van het fonds is cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Het werkt daarbij samen met verschillende organisaties. Zoals culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie

Gemeente Utrecht

De gemeente steunt het culturele leven in de stad door subsidies te geven aan culturele projecten, producties en manifestaties in alle kunstdisciplines.

Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 Op donderdag 4 juni 2020 ontving DOX voor het eerst subsidie als ontwikkelinstelling in de BasisInfraStructuur. 

De Raad voor Cultuur heeft de Minister van Onderwijs en Cultuur positief geadviseerd: ‘DOX draagt al jaren overtuigend bij aan talentontwikkeling in de urban arts en biedt daarbij expliciet ruimte aan jongeren met verschillende culturele achtergronden en aan jongeren die geen reguliere kunstvakopleiding hebben doorlopen. 

De raad is positief over de werkwijze waarbij makers uit verschillende generaties elkaar inspireren en van elkaar leren, en waardeert de breedte (transdisciplinair) waarover de instelling actief is. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Partnerscholen

Gregorius College

Leerlingen bouwen aan hun ontwikkeling via designscience en art, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes.

Gregorius College
Gregorius College