Positief subsidie-advies voor DOX: nieuw in de BIS

Positief subsidie-advies voor DOX: nieuw in de BIS

Op donderdag 4 juni 2020 ontving DOX goed nieuws! DOX heeft dit jaar voor het eerst subsidie aangevraagd als ontwikkelinstelling in de BasisInfraStructuur. De Raad voor Cultuur heeft de Minister van Cultuur positief geadviseerd. Daar zijn we bij DOX ontzettend blij mee! De lovende woorden van de commissieleden voelen als een warme deken. 

 

Nieuwsuur volgde DOX tijdens de bekendmakingsdag.
Kijk het hier terug, vanaf 21 minuten.

 

De Raad voor Cultuur schreef in haar advies naar de minister het volgende over DOX: ‘DOX draagt al jaren overtuigend bij aan talentontwikkeling in de urban arts en biedt daarbij expliciet ruimte aan jongeren met verschillende culturele achtergronden en aan jongeren die geen reguliere kunstvakopleiding hebben doorlopen. De raad is positief over de werkwijze waarbij makers uit verschillende generaties elkaar inspireren en van elkaar leren, en waardeert de breedte (transdisciplinair) waarover de instelling actief is. Hij waardeert het voornemen van de instelling om de samenwerking met Theater Utrecht te intensiveren en verwacht daarvan toegevoegde waarde voor de talenten van DOX.’