DOX Alle producties

XPATS

XPATS

01.01.11

Geweest - 2011

XPATS – Xchanging Playgrounds around the Sea – is een internationaal urban arts uitwisselingsprogramma. Jonge talentvolle makers en artiesten uit voornamelijk aandachtswijken krijgen de kans om deel te nemen aan een uitwisseling met andere talenten uit andere steden. Deze talenten versterken hun artistieke kennis en ervaringen, omdat zij zich binnen een internationale context begeven. In 2011 startte XPATS met een uitwisseling tussen Amsterdam, Antwerpen, Liverpool en Utrecht. Uit de vier steden selecteerden lokale partners talentvolle dansers (in totaal 24). Gedurende het jaar kwamen de dansers elkaar tegen en ontwikkelde een choreografie. De uitvoering vond op diverse podia en locaties plaats (festivals, theater, flash mob, etc.). In 2012 ligt de focus op Istanbul (400 jaar NL-Turkije) en werken twaalf dansers samen met de Turkse partner (Istanbul Street Dance Carnaval) aan een productie in Turkije en Nederland. Vanaf 2013 zal XPATS haar netwerk verbreden en sterker inzetten op internationale talentontwikkeling via kennisdeling en producties. De nadruk zal vooral liggen op muziek, dans en dans-theater. Voor meer informatie check: www.xpatsproject.eu

Partners

Let’s Go Urban, Studio West, Brouhaha, Theatergroep DOX, Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011, Bureau Barel, Istanbul Street Dance Carnaval, Col’Jam

icon_arrow facebook instagram twitter vimeo youtube