DOX Performer

Sjoerd Eltink

Theaterclub


Bezig met:
een Tussenjaar Traject bij Theaterschool Rabarber in Den Haag

Wordt geïnspireerd door: Marina Abramovic. ‘Zij is niet bang om grenzen op te zoeken en te doorbreken. Ze weet haar levensomstandigheden en gevoelens weer te geven op een abstracte, maar toch zeer begrijpelijke manier in haar performances.’

Is trots op: “Ik heb met een groep jongeren een voorstelling gemaakt over seksuele diversiteit en de rol daarvan in het leven en de huidige maatschappij en ik heb samen met vijf vriendinnen een performance gemaakt over massacultuur.”

Motto: ‘Learn your lines and don’t bump into the furniture.’ – Spencer Tracy

icon_arrow facebook instagram twitter vimeo youtube