DOX Nieuwe makers – meld je aan

We zijn op zoek naar nieuwe makers! DOX is hét huis voor jong podiumtalent in midden Nederland, dat met een mix van disciplines, stijlen en culturen eigenwijs theater maakt. DOX legt de loper uit voor jonge talenten met hemelbestormende ideeën, te veel energie en een grote passie. Of je nu achter de Nederlandse dijken geboren bent of in een ander deel van de wereld, en of je nu een vooropleiding hebt afgerond of het allemaal zelf hebt uitgevogeld; we gaan voor talent!

Popel je om je plannen te realiseren, meld je dan aan via het aanmeldformulier. We zoeken streetwise makers die weten wat ze willen. Je plan hoeft nog niet tot in detail te zijn uitgewerkt en mag finaal buiten de lijntjes gaan. Als je verhaal spannend, nieuw en inspirerend is, vegen we de vloer van harte voor je schoon. Makers als Saman Amini, Ryan Djojokarso en George Tobal, gingen je voor. Neem de informatie hieronder door en overtuig ons.

DOX kiest welbewust voor diverse makers. Divers in achtergrond, herkomst, gender, opleiding en ervaring. We gaan voor talent en en we gaan voor eigenzinnigheid! Dat betekent dat we ook belangstelling hebben voor autodidacte makers, of misschien wel júist. Want we houden van mensen die hun eigen zin doen.

De makers in onze scoop vallen vaak buiten het blikveld van de geëigende instituties. We voorzien daarmee in een nieuwe lichting makers en durven te stellen dat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de pluriformiteit in het Nederlandse theater.

DOX wil écht werk maken van inclusiviteit. We willen in de podiumkunsten een straffe nieuwe wind laten waaien. Niet door af en toe een inclusief project te presenteren, maar door onbevooroordeeld, royaal tijd en ruimte te bieden aan nieuwkomers in de breedste zin van het woord.

DOX kiest bij voorkeur voor onconventionele en multidisciplinaire vormen. We staan pal voor een open benadering; we houden van makers die het theater herdefiniëren en van avonturiers die experimenteren met andere disciplines en dwarsverbanden zoeken met andere domeinen in onze samenleving. Zo wordt DOX een plek die andersdenkenden verbindt, een nieuw publiek op de been brengt en nieuwe kleuren aan het palet toevoegt.

In de samenwerking met onze makers staat wederkerigheid voorop; we willen geven en nemen. Als knooppunt van ontwikkeling in de podiumkunsten willen we beïnvloeden én beïnvloed worden. Zo ontstaat een vruchtbare werkrelatie die garant staat voor ontwikkeling en innovatie.

Giovani Vreede

Hihop ondernemer

Nastaran Razawi Khorasani

Actrice & DOX Club maker

155

DOX Club makers

We gaan met jou aan de slag. Bij elke maker brengen we in kaart wat hij/zij/hen nodig heeft en stippelen we een individueel traject uit. Artistiek-inhoudelijke en zakelijke ontwikkeling staan centraal, maar ook productie, organisatie en publieksbereik komen aan de orde. We bieden professionele coaching. We hebben intussen veel deskundigheid op het vlak van (sub)culturen, speelmarkten en disciplines. We weten wat inclusiviteit betekent en hoe je werkt voor een publiek van 12+.

Binnen ons talentontwikkelingstraject bouwen makers gedurende een jaar via workshops, ontmoetingen, residenties, leertrajecten en projecten aan hun eigen visie en theatertaal. Daarbij worden ze gestimuleerd hun talenten optimaal te benutten, grenzen te verleggen en nieuwe invalshoeken te exploreren.

Alle makers doen vooronderzoek of kleine projecten met de jonge performers van DOX Club (16 tot 24 jaar) of met leeftijdsgenoten op scholen en elders. Twee keer per jaar organiseren we een weekend waarin zij hun werk tonen.

Wat ons uniek maakt is dat we makers voortdurend stimuleren met elkaar samen te werken. We creëren een cultuur waarbinnen makers elkaar dagdagelijks over en weer inspireren en coachen. We vragen hen expliciet naar elkaars werk te kijken en dit van feedback te voorzien. Om kennisuitwisseling verder te bevorderen organiseren we bovendien geregeld makersbijeenkomsten.

 

DOX zoekt makers die samen willen werken met ons en hun ideeën aan het artistieke team kunnen pitchen. Zie je kansen, leg dan je plan voor met behulp van het formulier onderaan deze pagina.

Voorwaarden

We stellen de volgende voorwaarden:

 • Je bent een nieuwe maker in de eerste vijf jaar van je professionele carrière.
 • Je bent bereid voor een jong en divers publiek plannen te ontwikkelen.
 • Je wilt en kunt zelf concrete plannen initiëren.
 • Je wilt vanuit Utrecht maken en presenteren en kunt aangeven hoe je die relatie wil uitbouwen.
 • Je hebt draagvlak gevonden in de vorm van een beoogd partner/producent.

Aanvraag

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, geef ons dan een goed beeld van:

 • Je artistieke visie en de concrete uitwerking daarvan,
 • Je artistieke motivatie: de noodzaak/urgentie om je plan te realiseren,
 • De werkwijze en het team waarmee je werkt,
 • De relatie tot eerder gemaakt werk,
 • Je ontwikkeldoelen (o.a. artistiek, zakelijk, productioneel en publicitair),
 • Je beoogde publiek en de gewenste impact van je werk.

Meld je nu aan!

NB 1. Voor studenten van de kunstvakopleidingen die in aanmerking willen komen voor ondersteuning bij hun afstudeerproductie geldt een aparte procedure. Deze wordt rechtstreeks gecommuniceerd.

NB 2. Sommige makers ondersteunen wij meerdere jaren. Je kunt hier niet apart voor indienen; DOX selecteert op basis van plannen.

Stuur het ingevulde formulier, voorzien van beeldmateriaal (foto’s en films) naar hildegard@wijzijndox.nl. Om je werk alvast te leren kennen, worden we ook graag uitgenodigd voor voorstellingen en toonmomenten. Artistiek directeur Hildegard Draaijer neemt na het indienen van je aanvraag contact met je op over de verdere procedure.

icon_arrow facebook instagram twitter vimeo youtube