DOX Nieuws

DOX - Recht ©Julian Maiwald

Vacature 3 leden Raad van Toezicht (onbezoldigd) VERVULD

DOX is per direct op zoek naar 3 leden Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het strategische (meerjaren)beleid van DOX.

Nieuwe ontwikkelinstelling landelijke BIS

Sinds begin 2021 is DOX een van de nieuwe Ontwikkelinstellingen in de landelijke Basisinfrastructuur. Samen met de structurele steun van de Gemeente Utrecht en het Fonds Cultuur Participatie, bouwt DOX verder aan haar unieke nationale en internationale positie. Reden om over te gaan naar een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht die samen met algemeen directeur-bestuurder Jeroen van de Wiel en artistiek directeur Hildegard Draaijer vorm gaat geven aan ons ambitieuze beleidsplan voor de toekomst.

Around the corner, around the world!

DOX is al ruim twintig jaar een begrip in Nederland. DOX is een lokaal en internationaal georiënteerde ontwikkelinstelling met een producerende functie, een broedplaats en een gezelschap ineen. Utrecht is onze thuisbasis. Onze core business, naast talentontwikkeling, is het produceren van vernieuwende podiumkunst voor jongeren met roots in de urban arts.

Onze projecten zijn hedendaags en eigenzinnig. Inclusiviteit hoeft bij ons niet benoemd, zij is. Gezelschappen en kunstvakopleidingen werken graag met ons samen en we zijn een schakel tussen underground en professionele praktijk.

Laat DOX verder groeien

DOX zet in op doorontwikkeling. Om onze slagkracht te vergroten en ook de grote zaal te veroveren, breiden we de goede samenwerking met Theater Utrecht uit. Wij zijn al actieve partners op het gebied van educatie op scholen in de regio en de stad Utrecht.

In de ogen van directie en RvT van DOX staan we er ondanks de enorme schokken die de coronacrisis ook voor cultuur betekent, goed voor. Zowel artistiek, als financieel als qua zichtbaarheid en culturele innovatie.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het strategische (meerjaren)beleid van DOX. Vanuit dat toezicht vervul je formele taken zoals het goedkeuren van het jaarverslag, de begroting en jaarrekening. Je toetst strategische afwegingen in relatie tot de doelstellingen zoals geformuleerd in het beleidsplan Around the corner, around the world! ‘21-‘24. De raad volgt de principes van de Governance Code Cultuur. De raad bestaat uit maximaal 5 leden en komt 4 tot 6 keer per jaar samen. De raad heeft een relevant netwerk en fungeert als klankbord naar het bestuur in dialoog én reflecterend. Er wordt gewerkt aan een evenwichtige spreiding van deskundigheden en diversiteit in gender en culturele achtergrond van de leden van de Raad. Leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie.

 Wat breng je mee

  • Een groot hart voor kunst, jongeren, dans, theater, spoken word en muziek.
  • Expertise op gebied van (jongeren en) talentontwikkeling in de kunsten, óf;
  • Expertise op gebied van financiën en bedrijfsvoering (waaronder HR), óf;
  • Expertise op het juridische vlak.

Omdat we vanuit onze missie theater voor iedereen willen maken – ongeacht leeftijd, geaardheid, afkomst of fysieke gesteldheid – willen we die diversiteit natuurlijk ook bij DOX terugzien. Als je je hierin herkent, kom ons versterken!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht Gilbert Isabella (06 52320429) of algemeen directeur Jeroen van de Wiel (jeroen@wijzijndox.nl, 06 55173621). Jouw reactie en CV uitsluitend per mail uiterlijk 29 oktober aanstaande naar info@wijzijndox.nl. Wij streven naar een benoeming voor de nieuwe leden per 1 januari 2022.

Bekijk hier het beleidsplan Around the corner, around the world! ‘21- ‘24.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

icon_arrow facebook instagram twitter vimeo youtube