DOX Nieuws

DOX zoekt Algemeen Directeur/bestuurder

Vanwege het vertrek van onze algemeen directeur/bestuurder zijn wij op zoek naar een ervaren directeur die het ontstaan en de ontwikkelgeschiedenis van DOX inspirerend vindt!

Wat zoeken wij

Je hebt een heldere visie en een ‘wereldwijd’ perspectief op het werkveld, waaruit jij voortbouwt aan de ingezette koers. Vanuit jouw brede ervaring en passie zet je je vol overgave in om DOX nadrukkelijker op de kaart te zetten, regionaal en (inter)nationaal. Je doet dit vanuit de gevoelde noodzaak om als DOX midden in de maatschappij te staan en culturele ontwikkelingen te volgen. Je activeert je netwerk en contacten voor het ontwikkelen, creëren én realiseren van (co)producties, die kwalitatief hoogwaardig en onderscheidend zijn, aansprekend voor een breed publiek. Samenwerking is voor jou een tweede natuur. Extern met de stakeholders, de overheid, de gemeente en andere financiers. Intern met de medewerkers en de raad van toezicht. Je verbindt je met alle partners in het veld.

Wat is de opdracht

Vanaf 2021 presenteert DOX zich als een Ontwikkelinstelling in de landelijke Basisinfrastructuur, gefinancierd door het Rijk. Samen met de structurele steun van de Gemeente Utrecht en het Fonds Cultuur Participatie, bouw jij verder aan de unieke positie van DOX.

Dat vraagt om aandacht voor de talentontwikkeling en inhoudelijke programmering. Én voor groei en transformatie van de organisatie zelf. Op basis van de voortgang in de afgelopen jaren wil DOX zich steeds steviger verankeren in het culturele bestel en zich positioneren als een thuis voor de jongeren en hun eigen cultuur.

Speerpunten daarbij zijn het realiseren van de afspraken uit het beleidsplan 2021-2024, het intern bouwen van een sterk team waarbij specifieke aandacht voor de bedrijfscultuur nodig is en het realiseren van nieuwe huisvesting. Het opstellen van ons volgende kunstenplan 2025-2028 staat hoog op de agenda.

Wat ga jij hieraan bijdragen

 • Je bent het boegbeeld van onze organisatie en zet de grote lijnen uit, intern en extern;
 • Je doet dit in nauwe samenwerking met de artistiek directeur en het hele team van DOX;
 • Je bent een ervaren cultureel ondernemer en creatief in het zoeken naar nieuwe financiële stromen;
 • Je geeft sturing aan het huisvestingsvraagstuk;
 • Je bent verantwoordelijk voor een stabiele financiële basis, een optimale bedrijfsvoering, de marketing- en communicatiestrategie en de continuïteit met de samenwerkingspartners, waarbij onze belangrijke partner Theater Utrecht voorop staat;
 • Je bent in staat om op artistiek vlak mee te denken en verantwoordelijk voor de balans in artistieke autonomie én het expliciteren en behouden van zakelijke kaders;
 • Je geeft op een inspirerende en coachende wijze sturing aan het hele team van DOX;
 • Je hebt oog voor de ontwikkeling van de organisatie als geheel, van je team en van alle medewerkers betrokken bij de organisatie;
 • Je stimuleert eigenaarschap en het dragen van verantwoordelijkheid;
 • Je ziet toe op de bedrijfsvoering met oog voor diversiteit en strategisch HR-beleid;
 • Je bent verantwoordelijk voor de naleving van de regels uit de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code;
 • Je legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Wat zijn jouw vaardigheden

 • Strategisch en inspirerend leiderschap;
 • Leidinggeven, samenwerken, luisteren en coachen;
 • Besluitvaardig;
 • Communicatief en sociaal;
 • Netwerkvaardigheden;
 • Zelfreflectie.

Wat breng je mee

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante ervaring met het zakelijk leiden van creatieve processen;
 • Affiniteit en nieuwsgierigheid naar jongeren & jongerencultuur;
 • Relevante ervaring met de (door)ontwikkeling van een organisatie.
 • Brede ervaring met fondsenwerving;
 • Netwerkvaardigheden op regionaal en (inter)nationaal niveau;
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een eindverantwoordelijke directiefunctie binnen een culturele organisatie.

Wat bieden wij

Wij bieden een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd. Salariëring conform CAO-theater.
DOX geeft van nature actief invulling aan inclusiviteit en wil kandidaten met een etnisch cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk vragen te reageren.

icon_arrow facebook instagram twitter vimeo youtube