DOX Nieuws

What is Love

Audities / call for performers What is Love

Performers gezocht met een theater en dans achtergrond voor de nieuwe voorstelling van DOX en Theater Utrecht. DOX and Theater Utrecht are looking for performers with a theatre and/or dance background for a new production.English text below.

In het seizoen 2021/2022 produceert DOX samen met Theater Utrecht de voorstelling What is Love. Op 23, 24, 29, 30 juni worden er werksessies georganiseerd waar jij je skills als performer kan laten zien! Wij zoeken performers die ‘out of the box’ kunnen denken. Ben jij een danser in de stijlen hiphop, threading, experimental, improvisatie en heb je affiniteit met theater? Of ben je juist een talentvolle jonge acteur of actrice en heb je affiniteit met dans? Kom dan naar onze auditie! Meld je aan door te mailen naar hildegard@wijzijndox.nl. Je ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor een van de auditiedata.

Over What is love

What is love is de nieuwe grotezaalvoorstelling die regisseur Casper Vandeputte samen met choreograaf Justin de Jager maakt bij Theater Utrecht en DOX. Tussen alle omvergeworpen heilige huisjes staat er één nog altijd overeind: de liefde. Terwijl we heftig discussiëren over klimaat, samenleving en economie verkennen we maar nauwelijks andere mogelijkheden van samenzijn.

Deze theater- en dansvoorstelling is een tintelende uitwisseling over de liefde. Spelers van diverse leeftijd, gender en afkomst voeren in een vernuftige combinatie van improvisatie en gescripte vertelling een open gesprek met het publiek. Tegenover dit hardop samen denken plaatst Vandeputte de dans. De taal van verlangen, lust, van het irrationele krijgt zo een prominente plek in een bijzondere uitwisseling over de liefde, op zoek naar mogelijkheden, vrijheid en autonomie.

Over Casper Vandeputte

Casper Vandeputte (1985) is schrijver en regisseur. Hij ontwikkelde de afgelopen jaren een theaterstijl waarbij hij met nieuw geschreven teksten grote filosofische vraagstukken transformeert naar muzikaal humoristische en zinnenprikkelende theaterervaringen, met als ruggengraat altijd een gepassioneerd spel. “Meeslepend, ontroerend, overdonderend en lang natrillend” zijn termen die door recensenten en publiek worden gebruikt om te verklaren wat ze hebben meegemaakt. Sinds zijn afstuderen aan de Toneelacademie Maastricht presenteerde hij werk bij onder andere Toneelschuur Producties, Toneelgroep Oostpool, het Nationale Toneel Theater Utrecht en DOX. Casper Vandeputte zoekt in zijn voorstellingen naar vurige emotie, humor en ontroering.

Over Justin de Jager

Justin de Jager (1997) begon als breakdancer maar door zijn interesse in andere bewegingsvormen, kwam hij vrij snel in aanraking met hedendaagse dans. Na een paar jaar gestudeerd te hebben op verschillende academies, besloot hij in begin 2018 om zijn eigen pad te volgen en zich volledig te verdiepen in het, van de breakdance afkomstige, bewegingsconcept ‘threading’. Justin’s werk word gekenmerkt door zijn complexe partnerwerk en een oneindig vocabulaire die je meeneemt in een hypnotische trance.

Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. Ze putten uit allerlei mogelijke bronnen: van eeuwenoud tot hagelnieuw, van proza en film tot poëzie. Hun makers experimenteren ongeremd met nieuwe technieken, vertelvormen en publieksrelaties en verkennen zo doelbewust de uiterste reikwijdte van het theater.

DOX is hét huis voor makers en jonge performers uit verschillende (sub)culturen. Bij ons krijgen nieuwe ontwikkelingen en experimenten in  theater, dans, film en muziek een kans. Jonge acteurs, dansers en makers debuteren bij ons en ontwikkelen zich verder. Cross-overs tussen theater en dans is bij DOX favoriet, spoken word en hiphop zijn inspiratiebronnen.


English text

DOX and Theater Utrecht will be collaborating on a new production in 2021/2022: What is love. On June 23, 24, 29 and 30 we will be holding casting call work sessions, where you get the chance to show us your skills as a performer. We’re looking for people who can think out of the box! Are you a hip-hop, threading, experimental or improvisation dancer with affinity for theatre? Join the auditions! Sign up by sending an e-mail to hildegard@wijzijndox.nl and we’ll get in touch with the details.

About What is Love

What is love is a new theatre production by director Casper Vandeputte and choreographer Justin de Jager. It’s about something that will last forever: love. In midst of heated conversations about climate, society and economics we tend to forget simply exploring ways of being together.

This new dance and theatre production is a teasing exchange about love. Performers of all ages, gender and origin start an open conversation with the audience (both scripted and improvised). Vandeputte contrasts this thinking out loud with dance. The language of desire, lust, of the irrational, is given a prominent place in a special exchange about love, in search of possibilities, freedom and autonomy.

Over Casper Vandeputte

Casper Vandeputte(1985) is a writer and director. He created a theatre style with monologue and dialogue full of philosophic questions, musicality, humour and passion. He’s created plays for Toneelschuur Producties, Toneelgroep Oostpool, het Nationale Toneel, Theater Utrecht and DOX. Casper Vandeputte is always in search of passionate emotions, humour and poignancy.

Over Justin de Jager

Justin de Jager (1997) started his career as break-dancer, but his interest in other forms of movement led to contemporary dance.  After attending several dance schools he decided to follow his own path and started focusing on the movement concept ‘threading’. Justin’s work is known for complex partnering and his ability to elevate the audience into a hypnotic trance.

Theater Utrecht (Translation results) is the city theatre company of Utrecht and brings committed, high-quality and cutting-edge theater to the widest possible audience. They draw on all kinds of possible sources: from centuries old to brand new, from prose and film to poetry. Their makers uninhibitedly experiment with new techniques, narrative forms and audience relations; purposefully exploring the extreme scope of the theatre.

DOX is a place for makers and young performers from different (sub)cultures. Crossovers between theatre and dance are our favourites, with a diversity of disciplines, styles and cultures. DOX makes room for young talents, with great ideas, too much energy and a lot of passion.

icon_arrow facebook instagram twitter vimeo youtube