DOX ANBI

DOX is hét huis voor makers en jonge performers uit verschillende (sub)culturen. DOX heeft een ANBI status.

Algemene gegevens

Biltstraat 166, 3572 BP Utrecht
Statutaire Naam: Stichting DOX
RSIN of fiscaal nummer: 80 93 43 952

Contactgegevens

030 2333155
info@wijzijndox.nl

Doelstelling van organisatie

DOX is een dynamisch Utrechts gezelschap van zelfstandige en veelzijdige kunstenaars, die hun kennis overdragen aan een nieuwe generatie. Binnen DOX zijn de begrippen talentontwikkeling (ateliers), productie en outreach (educatie) onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hoofdlijnen beleidsplan

DOX profileert zich als een dynamisch platform van jonge talenten en kunstenaars, dat jongeren en jonge makers met elkaar verbindt, dat een professionele context creëert waarbinnen zij hun verhalen kunnen vormgeven voor een jong publiek en dat eigentijdse, professionele theaterproducties creëert.

DOX is een broedplaats voor jong talent (hetzij vanuit de kunstvakopleiding, hetzij autodidactisch), een katalysator van dit talent dankzij een sterk lokaal en (inter)nationaal netwerk, en een producent van hedendaagse en maatschappelijk relevante voorstellingen voor een jong publiek vanaf 12 jaar.

DOX heeft daartoe getrapte trajecten opgebouwd met de programma’s Ateliers, productie en outreach, waarin talentontwikkeling centraal staat, en dat leidt tot voorstellingen in theaters,  op locaties en scholen. DOX scout nieuw talent, slijpt artistieke identiteiten fijn en zet loopbanen van beginnende kunstenaars in gang.

DOX stimuleert en versterkt ontwikkelingen vanuit een (inter)nationale oriëntatie. DOX werkt vanuit Utrecht voor en met makers en jongeren; (h)erkent talent, stelt ontwikkelingen centraal, stimuleert uitwisseling, biedt coaching en begeleiding op artistiek en zakelijk gebied, begeeft zich actief en verbindend in de driehoek presenteren (productie), leren & innoveren (talentontwikkeling) en participeren (outreach). DOX werkt nadrukkelijk aan zichtbare en brede maatschappelijke waarde­ring voor de zeggingskracht van en het avontuurlijke in de interdisciplinaire podiumkunstwereld.

DOX wil maatschappelijke dilemma’s toegankelijk, inzichtelijk en ‘beleefbaar’ maken voor een jongerenpubliek door theatervoorstellingen te maken die prettig en amusant zijn, maar ook complex en trouw aan de werkelijkheid.

Governance Code Cultuur

DOX onderschrijft de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit en wordt structureel ondersteund door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Utrecht. DOX ontvangt steun van het VSB fonds, het Fentener van Vlissingen fonds en het SNS Reaal fonds. DOX ondersteunen? Mail naar eric@wijzijndox.nl.

Bestuurssamenstelling

Gilbert Isabella – Voorzitter
Benno van Marum – Penningmeester
Willem van Berkel – Bestuurslid P&O
Nada Mounzer – Bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Beloningsbeleid directie

Conform CAO Theater

Beloningsbeleid personeel

Conform CAO Theater

Downloads

Actueel verslag van de DOX-activiteiten (jaarverslag 2017)
De balans en staat van baten en lasten (2017)

icon_arrow facebook instagram twitter vimeo youtube