Outreach

Outreach (educatie)

DOX en Theater Utrecht hebben de handen ineengeslagen en werken intensief samen op het gebied van educatie. In de educatie die DOX en Theater Utrecht aanbieden zie je de verschillende kunstdisciplines die we in huis hebben terug. Theater, dans, hiphop, spoken word, film, performance; alle disciplines zijn opgenomen in ons team van docenten die op scholen werken met jongeren.

De belangrijkste doelstelling binnen de educatie van DOX en Theater Utrecht is jongeren stapsgewijs meenemen in de interdisciplinaire podiumkunstwereld en hen op te leiden tot jongeren die ergens voor staan. Daarbij is de leefwereld van jongeren altijd inspiratiebron. De docenten/peer trainers en kunstenaars van DOX en Theater Utrecht hebben diverse achtergronden en staan dichtbij de belevingswereld van jongeren. Zo wordt een veilige ontmoetingsplek gecreëerd waar jongeren gedachten, ideeën en dromen kunnen uitwisselen. In alle activiteiten binnen de educatie staan de jongeren zelf centraal, hun input is van wezenlijk belang.

DOX heeft elementen uit de urban culture geïmplementeerd in de educatie. De waarden, codes en regels die er in de urban scene bij dans battles gelden zijn belangrijk in het werk wat we doen op scholen. Door cross disciplinair in deze battle-werkvorm te werken laten we zien waar ieders talenten liggen, welke kracht er spreekt vanuit saamhorigheid en hoe respect geven en hebben voor elkaar jezelf en de ander kan laten groeien. De basisbeginselen afkomstig uit de hiphop geven houvast om deze nieuwe werkvorm door te ontwikkelen.

De projecten die we aanbieden zijn in te zetten als eenmalig educatieproject of in een doorlopende leerlijn. In deze doorlopende leerlijn leren en ervaren jongeren door te kijken, te bevragen, in beweging te komen en zelf te creëren.

Neem voor meer informatie contact op met hanna@wijzijndox.nl.

Educatiemateriaal ROLE MODEL

Educatiemateriaal ROLE MODEL

Bij onze nieuwe voorstelling Role Model (een coproductie met Nicole Beutler Projects) is een educatieprogramma ontwikkeld dat aansluit bij de voorstelling en het bezoek voor leerlingen nog interessanter maakt.

* Er is ter voorbereiding een interactief digitaal lespakket waarin leerlingen kennismaken met de dansers/performers uit Role Model. In korte films worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over wat een rolmodel is en welke rolmodellen ze zelf hebben.
* Aan het einde van de voorstelling mengen de dansers zich onder het publiek en is er mogelijkheid tot interactie en participatie.
* Er is een workshop beschikbaar die goed ter voorbereiding op de voorstelling kan dienen. Daarin gaan de leerlingen met de disciplines dans en spoken word actief aan de slag met de thematiek, leren ze dansmoves uit de voorstelling en kijken ze naar zichzelf en de ander als een rolmodel.

Link naar de Lesbrief van ROLE MODEL (PDF) >>

Outreachprogramma OUTSIDERS
Foto: Roel van Berckelaer

Outsiders

Outsiders is een voorstelling in de klas van Theater Utrecht en DOX. Simon Weeda schreef een nieuwe tekst hiervoor en de voorstelling is geregisseerd door Eva Tijken. Het thema is (zelf)uitsluiting. In de periferie van dit thema liggen onderwerpen als: pesten, vriendschap, broederschap, (on)gelijkheid, radicalisering en ‘spookjongeren’. Outsiders bouwt voort op het succes van Ibuka, de voorstelling in de klas rond het thema identiteitsvorming en vluchtelingenproblematiek die in 2015, 2016 en 2017 meer dan honderd keer werd gespeeld op vele voortgezet onderwijs scholen in de provincie Utrecht. Outsiders ging 21 september 2017 in première en speelde op scholen tot eind december 2017. Dit najaar staat een nieuwe speelperiode gepland (sept-dec 2018), u kunt de voorstelling nu boeken!

> Download hier de DOCENTENHANDLEIDING

 

Aanbod

Aanbod

3DOX-HOURS een les (blokuur) een workshop van een DOX’er

DOX-DAY een dag (deel) een workshop van een DOX’er met afsluitende presentatie

DOX-WEEK een week een workshop van één of meerdere DOX’ers met afsluitende presentatie en montage (indien meerdere groepen)

DOX-SCHOOL een week lang staat de hele school in het teken van theater, performance, dans, muziek en visuals. Diverse DOX’ers en Kunstenaars van DOX werken met de leerlingen toe naar een presentatie.