Outreach

Het outreachprogramma is een zeer succesvolle manier om talenten te scouten voor het talentontwikkelingsprogramma van DOX. Met haar educatieve activiteiten, zowel binnenschools als buitenschools, levert DOX een bijdrage aan het versterken van creatieve competenties en vaardigheden van jongeren. Onderzoek wijst steeds vaker uit dat culturele competenties in belangrijke mate bijdragen aan het welzijn en de kansen van jongeren op de langere termijn.
Van oudsher heeft DOX een sterke focus op het vmbo en de onderbouw. Met zes partnerscholen in de regio zijn de afgelopen jaren gerichte meerjarige programma’s ontwikkeld. In samenwerking met Theater Utrecht wordt de groep partnerscholen uitgebreid met meer regioscholen en wordt het aanbod voor de middelbare school breed uitgewerkt voor onder- en bovenbouw. Ook worden er scholen in achterstandswijken benaderd. Het scholenprogramma wordt via langlopende leerlijnen geïmplementeerd. Educators, die zich hebben ontwikkeld bij DOX dragen hun skills over aan jongeren. De methodiek is gericht op ‘het creëren’. In lijn met de reeds bestaande peerprojecten worden inleidingen en nagesprekken bij voorstellingen uitgewerkt door leerlingen zelf.
Wij reageren met deze educatieve trajecten op een groeiende vraag om het kunstonderwijs voor jongeren vanaf 12 jaar vorm te geven. Voor DOX is het een zeer succesvolle manier om talenten te scouten voor het talentontwikkelingsprogramma en om de community rondom DOX blijvend te vernieuwen en te verjongen.

Neem voor meer informatie contact op met hanna@wijzijndox.nl.

Educatiemateriaal GUERRILLA

Bij onze nieuwe voorstelling Guerrilla (een coproductie met Danstheater AYA) is een educatieprogramma ontwikkeld dat aansluit bij de voorstelling en het bezoek voor leerlingen nog interessanter maakt. Onder supervisie van Hanna Jansen (DOX) heeft Lost Project een lesbrief ontwikkeld die samen met een drietal video’s de perfecte voorbereiding vormt voor voorstellingsbezoek. Via de link hieronder kunt het materiaal en de video’s bekijken en downloaden.

Klik hier voor de educatiepagina van Guerrilla.

Aanbod

DOX-HOURS een les (blokuur) een workshop van een DOXer

DOX-DAY een dag (deel) een workshop van een DOXer met afsluitende presentatie

DOX-WEEK een week een workshop van één of meerdere DOXer’s met afsluitende presentatie en montage (indien meerdere groepen)

DOX-SCHOOL een week lang staat de hele school in het teken van theater, performace, dans, muziek en visuals. Diverse DOXers en Kunstenaars van DOX werken met de leerlingen toe naar een presentatie.