SUBSIDIES
©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

Net als alle collegagezelschappen waren de afgelopen dagen ook voor DOX spannend. Na een eerdere positieve uitslag en daarmee continuering van de subsidie door de Gemeente Utrecht, verschenen de uitslagen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Fonds Podiumkunsten.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie oordeelde positief en geeft DOX net als voorheen de financiële middelen om de komende vier jaar de belangrijkste taken op het gebied van talentontwikkeling van jongeren voort te zetten. Bij het Fonds Podiumkunsten vroegen we om een sterkere verankering van onze rol als producent. Hun positieve advies kon echter niet omgezet worden in een financiële toezegging vanwege een ontoereikend budget. Hierdoor is DOX genoodzaakt zich de komende tijd te beraden op de toekomst en de ambities waar nodig bij te stellen.
Met de nu toegezegde financiële steun zal DOX de komende 4 jaar haar eigen positie in het theaterlandschap blijven waarmaken. Daarnaast behoudt DOX de intentie om met additionele middelen jonge makers blijvend een plek in de organisatie te geven. Ten slotte hopen wij alsnog de gewenste budgetverruiming door Gemeente Utrecht te kunnen realiseren.

2019
2018
2017
2016