DOX OUTREACH

Met Victor Mentink aan het roer maakt DOX Outreach (voorheen educatie) dit seizoen een vliegende start. DOX is met 6 middelbare scholen in Utrecht en omgeving een intensieve samenwerking aangegaan. Een grootse aanvraag bij zowel het Fonds Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds is gehonoreerd. Wij gaan samen met het Cals College, Gerrit Rietveld College, Gregorius College, Oosterlicht College, Wellant College en Werkplaats Kees Boeke een doorgaande leerlijn ontwikkelen en uitvoeren. Centrale thema’s binnen dit project zijn: idenditeitsvorming en de relatie van de leerlingen tot hun omgeving. De leerlingen zullen les krijgen van een grote groep DOXdocenten en speciaal voor dit project aangetrokken kunstenaars. Alle lessen zullen resulteren in grote of kleine presentaties in of buiten de school.
Daarnaast zullen er speciale stadstrajecten worden opgezet met aandacht voor projecten op locatie en in de openbare ruimte. DOX verbindt zich met verschillende organisaties in de stad.

De foto hierboven laat de trainers zien die komende seizoen aan DOX verbonden zullen zijn.

2018
2017
2016
2015