Geefwet

Steun ons met een eenmalige of doorlopende donatie

We zijn artistiek en zakelijk kerngezond en om dat te blijven, hebben we uw steun nodig. Natuurlijk door onze voorstellingen te blijven bezoeken, maar – indien mogelijk – ook door middel van een financiële bijdrage. Met uw steun kunnen wij spraakmakende producties van het allerhoogste niveau blijven maken. Voorstellingen die u verrassen, raken en inspireren!

Wilt u DOX helpen bruggen te slaan tussen kunstvormen, disciplines en culturen? Draag dan uw steentje bij door eenmalig een bedrag te doneren.

U beslist natuurlijk zelf over de hoogte van het bedrag en de frequentie van uw gift. Bereken uw belastingvoordeel.

Geefwet
Sinds 1 januari 2012 is de Nieuwe Geefwet van kracht. De overheid wil door middel van een aantal fiscale maatregelen het sponsoren van instellingen door particulieren en bedrijven aantrekkelijker maken. Er is een constructie ontwikkeld die het schenken aan instellingen als ISH fiscaal aantrekkelijk maakt. De belangrijkste aspecten hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Eenmalige giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar:

– Van de giftenaftrek kan gebruik worden gemaakt voor zover de gift (of giften) meer bedraagt dan 1% van uw inkomen. Dit wordt de aftrekdrempel genoemd.
- Maximaal kunnen giften ter grootte van 10% van het inkomen in aftrek worden gebracht: het aftrekplafond. Het plafond mag worden verhoogd met de extra aftrek van 25% over de gift.

Rekenvoorbeeld eenmalige donatie

– Verzamelinkomen is €30.000
- Eenmalige gift: €500
- Voor de berekening van de aftrek wordt de gift voor 125% in aanmerking genomen = €625
- Aftrekdrempel 1% verzamelinkomen = €300
- Aftrekbaar is €625 – €300 = €325
- Aftrekplafond 10% verzamelinkomen = €3.000, plus de extra aftrek van 25% (€125) = €3.125.

De gift blijft tussen drempel en plafond. De schenker geniet in dit geval dus belastingvoordeel:

– Het inkomen wordt belast tegen 42%. Belastingteruggave is 42% x €325 = €136,50
 De gift kost u dus €500 – €136,50 = €363,50

Als u DOX een warm hart toedraagt en financieel wilt steunen kan dat uiteraard ook op een andere manier. Paul Dijkema is graag bereid om met u een afspraak te maken voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Hij is te bereiken via paul@wijzijndox.nl of telefonisch via 06-15516680.