Guy Corneille (maker)

Guy Corneille (1990) co-creëert de voorstellingen van De Dansers als componist en ‘music-minded’ dramaturg – met een academische achtergrond in socioculturele antropologie. Als muzikant en fysiek performer heeft hij een aandeel in de ‘dansconcerten’ van De Dansers. Naast zijn werk met choreografen Wies Merkx (o.a. The Basement, ROSES) en Josephine van Rheenen (o.a. Ten Noorden van Nergens, Pokon) is hij actief in de popmuziek als frontman en songwriter van indie band La Corneille. De toon die zijn muziek meebrengt is vaak rauw, melancholisch en hypnotiserend.